Kontakt - Sitemap
 
Hvem er vi?

Forum for Idræt, Historie og Samfund har eksisteret siden 1985. Indtil en navneændring i 2007 var foreningen kendt under navnet Dansk Idrætshistorisk Forening – Krop og Kultur.

Denne forening har stået centralt i formidlingen af dansk historisk, samfundsvidenskabelig og humanistisk idrætsforskning i næsten 25 år. Foreningen samler forskere, studerende og alment interesserede omkring udforskningen af idrættens fascinerende verden.

Vi søger gennem Forum for Idræt, Historie og Samfund at gøre opmærksom på mangfoldigheden i idrættens verden, der spænder fra den lille lokale forening til de store internationale idrætsorganisationer, fra vennefodbold i parken til Champions League på megastadioner og fra husmodergymnastik til showfodbold.

Med navneskiftet i 2007 signalerer foreningen en større faglig bredde, ligesom målsætningerne er blevet tilpasset de forsknings- og formidlingsmæssige ændringer, der er sket siden starten i 1985.

Foreningens hovedaktivitet er at udgive tidsskriftet Forum for Idræt. Tidsskriftet er dansksproget, og er optaget på Den bibliometriske forskningsindikator som Niveau 1-tidsskrift.

Fra 2016 udgives Forum for Idræt online via http://www.tidsskrift.dk/.

Nyt fra Forum for Idræt, Historie & Samfund

Januar 2019: Retningslinjer vedr. indsendelse af artikler til Forum for Idræt er blevet opdateret. Ny wordskabelon til artikler er også klar. Læs mere her: https://tidsskrift.dk/forumforidraet/about/submissions 

Maj 2018: Nyt essay af Ejgil Jespersen, skriver om cykelsport. Læs essayet her...

Februar 2018: Nye artikler klar i Forum for Idræt. Dels en editorial af redaktionen, og dels en faglig artikel om bevægelse i undervisningen af Stefan Runge Rau. Læs se nye artikler her... 

December 2017: Ny artikel om bevægelse i dagtilbud er netop publiceret. Artiklen er skrevet af Kristian Fahnøe Munksgaard, Thomas Skovgaard og Lisbeth Runge Larsen. Læs artiklen her... 

Oktober 2017: Nye artikler publiceret af Niels Grinderslev (kronik) og Katrine Bertelsen og Martin Elmbæk Knudsen (videnskabelig artikel)

Se indholdsoversigt her...

Juli 2017: Ny artikel af Stanis Elsborg er publiceret i Forum for Idræt

Åbningsceremonien ved OL i Sotji 2014
Af Stanis Elsborg

17-05-2017: To nye artikler er publiceret i Forum for Idræt

Stemmer fra skolegården: En artikel om at skabe fysisk aktivitet i frikvarteret ud fra et børneperspektiv
Af Charlotte Skau Pawlowski

Nekrolog: Henning Eichberg
Af: Jørgen Hansen, Bjarne Ibsen og Jørgen Povlsen

15-03-2017: Forum for Idræt 2017 er nu online

Så er det en realitet! Det nye Forum for Idræt Online er tilgængeligt med de nyeste bidrag.

Vi håber i bestyrelsen og redaktionen omkring tidsskriftet, at I tager godt imod det nye tidsskriftsformat, men selv er vi stolte af at kunne præsentere en ny række af spændende artikler: 

Velkommen til Forum for Idræt Online!
Af Oliver Vanges, Rasmus K. Storm og Peter Jul Lange

Lærebøger i skoleidræt – på vej mod ”idræt som undervisning”?
Af Martin Elmbæk Knudsen

Talentudvikling: Erfaringer fra et talentudviklingsmiljø med fokus på skolegang og sportslig udvikling
Af Jesper Sørensen, Jesper Hauge og Jacob Wienecke

Arbejdshukommelsens indvirkning på motorisk læring
Af Jacob Wienecke

Et essay om udvikling og indvikling
Af Cathrine Illeborg

“Altså jeg vil godt svede, men det må godt være på en pæn måde…”. Om pigers barrierer for deltagelse i idrætsundervisningen på gymnasiet
Af Astrid Hadberg og Line Munk Nielsen

Fremover vil der blive publiceret nye artikler løbende over året. redaktionen vil bestræbe sig på løbende at informere herom, men for at være helt opdateret vil det være en stor hjælp, hvis I registrerer jer via følgende link: https://tidsskrift.dk/index.php/forumforidraet/user/register

I kan også følge os ovre på Twittter via @forumforidraet.  

Vi håber på en spændende fremtid for tidsskriftet og foreningen.

God læselyst!!

 

Publikationer
Foreningens seneste trykte tidsskrift fra 2015, 'Forum for Idræt - Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv', kan rekvireres via et medlemsskab af foreningen eller bestilles i løssalg. Se linket publikationer