Kontakt - Sitemap
 
Foreningen

Foreningens formål
Forum for Idræt, Historie og Samfund har som sit formål at udbrede viden om sammenhænge mellem idrætten, kroppen og samfundet. Et væsentligt element i arbejdet på at leve op til denne målsætning er, at foreningen søger at etablere sig som et aktivt forum for samarbejde om og formidling af humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og debat om idræt.

Formålet søges opfyldt ved:

At fremme udveksling af viden og samarbejde inden for foreningens felt, herunder fremme af foreningsinterne og foreningseksterne partnerskaber.

At udgive årlige publikationer, som indeholder forskning og formidling om idræt som et centralt element i kulturarven.

At bidrage til initiering af forskning og formidling om idrættens aktuelle samfundsmæssige betydning.

At foretage kritik og debat af såvel det faglige felt som idrættens fremtrædelsesformer.

At varetage nordiske og internationale kontakter.

Om foreningen
Forum for Idræt, Historie og Samfund har eksisteret siden 1985. Indtil en navneændring i 2007 var foreningen kendt under navnet Dansk Idrætshistorisk Forening – Krop og Kultur. Denne forening har stået centralt i formidlingen af dansk historisk, sociologisk og kulturanalytisk idrætsforskning i næsten 25 år.

Foreningen samler forskere, studerende og alment interesserede omkring udforskningen af idrættens fascinerende verden. Vi søger gennem Forum for Idræt, Historie og Samfund at gøre opmærksom på mangfoldigheden i idrættens verden, der spænder fra den lille lokale forening til de store internationale idrætsorganisationer, fra vennefodbold i parken til Champions League på megastadioner og fra husmodergymnastik til showfodbold.

Med navneskiftet i 2007 signalerer foreningen en større faglig bredde, ligesom målsætningerne er blevet tilpasset de forsknings- og formidlingsmæssige ændringer, der er sket siden starten i 1985.

Medlemskab
Som medlem af Forum for Idræt, Historie og Samfund er du med til at støtte arbejdet med at undersøge og diskutere idrættens betydning for det moderne menneske. 

Derudover modtager du to nyhedsbreve, som indeholder tips om nye bøger, kommende udgivelser fra foreningen, seminarer og andre relevante oplysninger. Du får også mulighed for at købe tidligere numre af Idrætshistorisk Årbog til fordelagtige priser og bliver indbudt til foreningsarrangementer.

Jo flere medlemmer, desto større muligheder. VELKOMMEN.

Indmelding kan ske via foreningens hjemmeside
www.forumforidraet.dk