Kontakt - Sitemap
 
Medlemskab

Som medlem af Forum for Idræt, Historie & Samfund er du med til at støtte arbejdet med at undersøge og diskutere idrættens samfundsmæssige betydning.

Derudover modtager du nyhedsbreve, som indeholder tips om nye bøger, kommende udgivelser fra foreningen, seminarer og andre relevante oplysninger.

Du får også mulighed for at købe tidligere numre af Idrætshistorisk Årbog til fordelagtige priser og bliver indbudt til foreningsarrangementer.

Medlemskontingent
Ordinære        kr. 275,-
Institutioner    kr. 275,-
Studerende     kr. 200,-
Pensionister    kr. 200,-

Medlemskontingentet bedes indbetales på følgende konto:Danske Bank - ForeningsGiro
Reg.nr. 1551
Kontonr. 8023794